Propozice

Propozice

Běh pro Domov Pod Kavčí Skálou

Záštitu nad 2. ročníkem charitativního běhu pro Domov Pod Kavčí Skálou

převzala

paní Mgr. Hana Špačková, místostarostka města Říčany.

Pořadatel: Báječné ženy v Běhu, z.s. a Domov Pod Kavčí Skálou, příspěvková organizace

Místo konání: Říčany u Prahy, Marie Pujmanové 2045/2

Datum konání: neděle 16. 9. 2018

PŘIHLÁŠKY  –  elektronicky i na místě 

                          maximální počet účastníků – neomezeno

Výdej čísel při prezentaci v místě startu v den závodu, konec prezentace 30 minut před startem

Startovné:  děti a žactvo (do 15 let) – 50 Kč

                  dospělí – 150 Kč při on-line přihlášce předem. 200 Kč na místě v den závodu

Kategorie:

KATEGORIE r.nar délka trati start
Dorostenci 16-17 let 2001-2002 6 km 11:00
Dorostenky 16-17 let 2001-2002 6 km 11:00
Junioři 18-19 let 1999-2000 6 km 11:00
Juniorky 18-19let 1999-2000 6 km 11:00
Muži A 20-39 let 1979-1998 6 km 11:00
Ženy A 20-29 let 1989-1998 6 km 11:00
Muži B 40-49 let 1969-1978 6 km 11:00
Ženy B 30-39 let 1979 -1988 6 km 11:00
Muži C 50-59 let 1959-1968 6 km 11:00
Ženy C 40-49 let 1969 -1978 6 km 11:00
Muži D 60-69 let 1949-1958 6 km 11:00
Ženy D 50-59 let 1959-1968 6 km 11:00
Muži E 70 a více let 1948 a starší 6 km 11:00
Ženy E 60 a více let 1958 a starší 6 km 11:00
Nejmenší kluci/děvčata 2014 a mladší 100m od 9:30
Kluci/děvčata 2011-2013 100m od 9:30
Předžáci/předžákyně 2009-2010 200m od 9:30
Nejmladší žáci/ žákyně 2007-2008 200m od 9:30
Mladší žáci /žákyně 2005-2006 400m od 9:30
Starší žáci/ žákyně 2003-2004 400m od 9:30

Úhrada startovného: při elektronické přihlášce systém vygeneruje e-mail s pokyny k platbě, přihláška je platná po spárování platby a přihlášky

Starty: hromadné u všech běhů

Délka tratě: dospělí 6 km

                     děti: 100, 200 a 400 m

Prezentace – od 8:00 hodin

Časový pořad – dětské a žákovské starty od 9:30 hodin

                        – dospělí v 11:00 hodin

Start i cíl v těsném sousedství Domova Pod Kavčí Skálou, kde se stýká ulice Marie Pujmanové s ulicí Pivoňková

Vyhlášení výsledků:  výsledků a předběžné výsledky – do hodiny po doběhu posledních závodníků

                                    dětské kategorie budou vyhlášeny před startem hlavního závodu

Ceny – věcné pro první tři v každé kategorii, dle možností pořadatele

Bohatý doprovodný program, dětský koutek a atraktivní tombola na závěr akce

Podmínky – Účastníci akce stvrzují svojí přihláškou ke startu vlastní zdravotní způsobilost, mládeš do 18 let přihlašují jejich rodiče

Výtěžek ze startovného je určen pro Domov Pod Kavčí Skálou