Propozice

Propozice

Běh pro Domov Pod Kavčí Skálou

Pořadatel: Báječné ženy v Běhu, z.s. a Domov Pod Kavčí Skálou, příspěvková organizace

Místo konání: Říčany u Prahy, Marie Pujmanové 2045/2

Datum konání: neděle 13. 9. 2020

PŘIHLÁŠKY  –  elektronicky 

                          maximální počet účastníků – neomezeno

Výdej čísel při prezentaci v místě startu (na louce, v prostoru startu a cíle) v den závodu, konec prezentace 30 minut před startem

Startovné:  děti a žactvo (do 15 let) – 50 Kč

                  dospělí – 150 Kč při on-line přihlášce předem. 200 Kč na místě v den závodu

Pro měření časů budou použity měřící čipy, které budou připevněny na čísle. Čip v žádném případě neodstraňujte!!

Kategorie:

KATEGORIE r.nar délka trati start
Dorostenci 16-17 let 2003-2004 6 km 11:00
Dorostenky 16-17 let 2003-2004 6 km 11:00
Junioři 18-19 let 2001-2002 6 km 11:00
Juniorky 18-19let 2001-2002 6 km 11:00
Muži A 20-39 let 1981-2000 6 km 11:00
Ženy A 20-29 let 1991-2000 6 km 11:00
Muži B 40-49 let 1971-1980 6 km 11:00
Ženy B 30-39 let 1981 -1990 6 km 11:00
Muži C 50-59 let 1961-1970 6 km 11:00
Ženy C 40-49 let 1971 -1980 6 km 11:00
Muži D 60-69 let 1951-1960 6 km 11:00
Ženy D 50-59 let 1961-1970 6 km 11:00
Muži E 70 a více let 1950 a starší 6 km 11:00
Ženy E 60 a více let 1960 a starší 6 km 11:00
Nejmenší kluci/děvčata 2016 a mladší 100m od 9:30
Kluci/děvčata 2013-2015 100m od 9:30
Předžáci/předžákyně 2011-2012 200m od 9:30
Nejmladší žáci/ žákyně 2009-2010 200m od 9:30
Mladší žáci /žákyně 2007-2008 400m od 9:30
Starší žáci/ žákyně 2005-2006 400m od 9:30

Úhrada startovného: při elektronické přihlášce systém vygeneruje e-mail s pokyny k platbě, přihláška je platná po spárování platby a přihlášky

Starty: hromadné u všech běhů

Délka tratě: dospělí 6 km

                     děti: 100, 200 a 400 m

Prezentace – od 8:00 hodin

Časový pořad – dětské a žákovské starty od 9:30 hodin

                        – dospělí v 11:00 hodin

Start i cíl v těsném sousedství Domova Pod Kavčí Skálou, kde se stýká ulice Marie Pujmanové s ulicí Pivoňková

Vyhlášení výsledků:  výsledků a předběžné výsledky – do hodiny po doběhu posledních závodníků

                                    dětské kategorie budou vyhlášeny před startem hlavního závodu

Ceny – věcné pro první tři v každé kategorii, dle možností pořadatele

Bohatý doprovodný program, dětský koutek a atraktivní tombola na závěr akce

Podmínky – Účastníci akce stvrzují svojí přihláškou ke startu vlastní zdravotní způsobilost, mládeš do 18 let přihlašují jejich rodiče

Výtěžek ze startovného je určen pro Domov Pod Kavčí Skálou